ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁS

 
1 Kezdet 2 Kész

A 2016. decemberében hatályba lépett jogszabályok alapján 2016.12.21-tól minden olyan gazdálkodó szervezet köteles független, külsős energetikai szakreferenst igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát vagy a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Ezt követően a bírság mértéke 200.000 – 2.000.000 Ft közötti, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft).

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezetének küldetése a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése ügyfelei számára.

Immáron 10. éve segítjük 3 800 ügyfelünket az eddig 37 milliárd forint megtakarítás elérésében.

Szívesen segítünk abban, hogy törvényi kötelezettségének teljes körűen eleget tudjon tenni professzionális energetikai szakreferens szolgáltatásunk igénybevételével. Energetikai szolgáltatásainkról bővebb információt az itt elérhető tájékoztatóban olvashat.

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, adja meg elérhetőségét, szakértőnk felkeresi Önt ajánlatunkkal.

 

További információk: Táboriné Soós Krisztina, +36-1-769-0170, audit@sourcing.hu

 
1 Kezdet 2 Kész

Kötelező energetikai szakreferens - Jogszabályi háttér

2016.12.21-tól az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (1) pontja kimondja, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) pontjában meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

Kötelezettek köre

7/A. § (1) Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Határidő

A vállalati regisztráció során 2016.12.21-tól kezdődően, de legkésőbb 2017.06.30-ig a kötelezett vállalatoknak be kell jelenteni a MEKH számára energetikai szakreferensét. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 48. § (7) pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

Szankció

A bejelentés elmulasztása esetén a bírság mértéke 200.000 – 2.000.000 Ft közötti, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft).

A szolgáltatás tartalmi elemei

Energetikai szakreferens szolgáltatások nyújtása az alábbi tartalom szerint Ajánlatkérő energiahatékonyságának javítása érdekében:

  • Energiahatékonysági szemlélet kialakítása
  • Javaslattétel energiahatékonysági fejlesztésekre
  • Energiahatékonysági fejlesztések eredményeként elért energia megtakarítások kimutatása
  • Havi jelentés készítése energiafogyasztásának mértékéről és annak kiértékeléséről
  • Összefoglaló éves jelentés készítése az elkészített havi jelentések alapján

A szolgáltatás előnyei

  • Professzionális szolgáltatást vesz igénybe
  • Teljes körűen megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek
  • Kialakul vállalatában az energiahatékonysági szemlélet
  • Energiaellátásának biztonsága fokozódik
  • Átfogó képet kap energetikai megtakarításairól

Kérjen ajánlatot Magyarország piacvezető független szakértőjétől!

Ajánlatkéréshez és a szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, adja meg elérhetőségét, szakértőnk felkeresi Önt ajánlatunkkal.

További információk: Táboriné Soós Krisztina, +36-1-769-0170, audit@sourcing.hu