Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Megjelent a KKV-k ESZ-be csatlakozás lehetőségét alátámasztó rendelet

Megjelent a KKV-k ESZ-be csatlakozás lehetőségét alátámasztó rendelet

 

A 2021. december 2. napi Magyar Közlönyben megjelent a 670/2021. (XII.2.) Korm. rendelet, mely egy meghatározott KKV kör részére egyetemes szolgáltatási árakat biztosít az egyetemes szolgáltatóval kötött határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés keretében az alábbiak szerint:

 

Jogosulti kör: az a nem lakossági felhasználó, aki

  • a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
  • létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

A három feltétel együttesen értendő és alkalmazandó (nem vagylagosan), a KKV minőség megállapítására a veszélyhelyzetben kiadott Korm. rendelet szerinti megállapítási időpontokat kell figyelembe venni. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000639.KOR

 

További fontos feltételek:

  • A szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 2022. június 30. napig terjedő időszakra köthető meg a felhasználónak az egyetemes szolgáltatóhoz intézett igénybejelentéssel.
  • A felhasználó ezzel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a feltételek teljesüléséről, továbbá annak tényéről, hogy közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e.
  • Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor  ellenőrizheti a jogosultságot. Ha ezzel a felhasználó nem rendelkezik, akkor a  jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az  adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
  • Egyebekben az  általános rendelkezések alkalmazandók, a szerződésre azzal, hogy a felhasználót egyéb kedvezmény nem illeti meg.
  • A szerződés megszűnését követően erre a jogosultságra a továbbiakban nem hivatkozhat a felhasználó.
  • Rendelkezik a felmondhatóságról, igénybejelentésről.
  • A kereskedőnek pedig fel kell ajánlania vételre az egyetemes szolgáltató részére a szerződésének hátralévő időszakából az egyetemes szolgáltatóval kötött szerződés időszakára arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként.

 

Magyar Közlöny 2021. évi 220. szám

https://magyarkozlony.hu/