Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Sourcing 2015 Q4 – Villamos energia piaci negyedéves jelentés

Az előző időszakokhoz hasonlóan, cégünk újra elkészítette Önöknek a villamos energia és földgáz energia piaci jelentés című, negyedévente publikált anyagait. Az alábbi összeállításban bemutatjuk az előző negyedév (2015. Q4) legfontosabb piaci eseményeit és történéseit, továbbá képet adunk a Sourcing Hungary Kft. által a 2015. évben szervezett villamos energia tenderek, eljárások volumen adatairól, statisztikáiról, továbbá bemutatjuk az év folyamán a piacon megfigyelhető kereskedői aktivitást, tőzsdei mozgásokat és a megfigyelhető trendeket.

Bevezető

A Sourcing Hungary Kft. újra egy mozgalmas és sikerekben gazdag évet tudhat maga mögött villamos energia beszerzés szempontjából. Hasonlóan a korábbi évekhez, 2015 is számos villamos energia projektet hozott, így mind a versenypiaci, mind pedig az állami, közbeszerzési szegmensben az előző évekhez hasonlóan nagy volumeneket pályáztattunk meg és számos felhasználó bízta szakértelmünkre villamos energia beszerzését. Az elmúlt évben továbbra is tartotta magát a korábban kialakult kedvező tőzsdei helyzet, hiszen – éves szinten vizsgálva – a meghatározó tőzsdei jegyzések szinte egész évben stagnáltak vagy csökkentek. A kedvező piaci környezetnek köszönhetően az elmúlt évben is számos felhasználó zárta a villamos energia szerződéskötési pozícióit nemcsak az elkövetkező, de az azt követő időszakra is, két évre előre befagyasztva ezzel a kedvező piaci árszintekből adódó szerződéses árakat.

Továbbra is töretlen sikernek örvend – mind a kereskedők, mind a fogyasztók körében – társaságunk 2015 Q3-ban bevezetett MEBEK FREE nevű terméke. Ezekhez a csoportokhoz 2015 Q3-ban és Q4-ben már egyre nagyobb létszámmal csatlakoznak a fogyasztók. A termék elsődlegesen a KKV méretű fogyasztókat célozza meg, hiszen ezeket az ügyfeleket csoportként kezelve kedvező feltételek és árak érhetők el (az alacsony fogyasztási mennyiség miatt ezek az ügyfelek egyedileg nem lennének alkuképesek).

Volumenelemzés

2015 során cégünk több mint 864 ügyfélnek bonyolított le villamos energia projektet, a Sourcing Hungary Kft. által versenypiaci tenderen vagy állami, közbeszerzési eljárásban megversenyeztetett mennyiség pedig meghaladta az 1 179 000 000 kWh-t (= 1 179 000 MWh = 1 179 GWh). A versenypiaci szegmensből több mint 540 db cég bízta meg a Sourcing Hungary Kft.-t villamos energia beszerzés kapcsán, mely közel 750 000 000 kWh beszerzési volument jelentett. Az állami, közbeszerzési szféra számára 2015-ben több mint 430 000 000 kWh villamos energiát szereztünk be az eljárások során, mely több mint 320 db intézmény ellátását jelentette.

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2015-ben szervezett villamos energia tenderek volumen adatai

Árkonstrukciók

Partnerei által a Sourcing Hungary Kft. a 2015-ös év folyamán a versenyeztetett villamos energia volumennek több mint 76 százalékát HUF devizában írta ki, és ezzel szemben csak közel 24 százalékban jelentek meg az EUR pénznemű kiírások. Az ügyfélprojektek számának megoszlását tekintve viszont több mint 90 százalékot adtak a HUF tenderek és csak kevesebb, mint 10 százalékot az EUR pénznemű kiírások.

Az árak KÁT tartalmát tekintve a korábbi évekhez képest változások álltak be, az előző időszak tendenciája tovább folytatódott, és egyre nagyobb százalékban jelenik meg a KÁT tartalom nélküli versenyeztetés. Ennek megfelelően, a volumen tekintetében már több mint 98 százalék a KÁT tartalom nélkül versenyeztetett villamos energia mennyiség, és ezzel szemben csupán kicsivel több, mint a mennyiségi volumen 2 százaléka lett KÁT tartalommal kiírva. Az ügyfélprojektek számában is domináns volt a KÁT nélküli versenyeztetés, itt is hasonló a megoszlás 98 százalék KÁT tartalom nélkül – 2 százalék KÁT tartalommal.

Az egyes fogyasztói szegmensek számára a Sourcing Hungary Kft. által 2015 során szervezett villamos energia tenderek árkonstrukcióinak megoszlása

Kereskedői aktivitás

2015. folyamán a versenypiaci szegmensben átlagosan 6 villamos energia kereskedő vett részt egy tenderen, 15 ajánlatot téve és átlagosan 37 percig tartott egy aukció.

Közbeszerzési szférában, ugyanebben az időszakban átlagosan 4 villamos energia kereskedő vett részt egy eljárásban, 36 ajánlatot téve és átlagosan 59 percig tartott egy árlejtés.

Piaci aktualitások

2015 Q4-ben látott napvilágot az az információ, hogy a HUPX Zrt. 2016-tól indítaná el a napon belüli kereskedést (ID) a magyar áramtőzsdén. A lépésre elsősorban a megújuló energiatermelés növekedése miatt van szükség. 2004-ben az EU 28 tagországa összesen majd 60 ezer gigawattóra áramot termelt nap- és szélenergiával, és 2014-ben már körülbelül 330 ezer gigawattórát. Az érintett termelők egyre gyakrabban keresnek vevőt egyre nagyobb árammennyiségekre, de csak viszonylag rövid időszakokban. Azzal, hogy a HUPX összekapcsolja a speciális, de növekvő súlyú kínálatot a kereslettel, rugalmasabbá és gyorsabbá válik a tőzsde működése, de további előnyök is jelentkezhetnek: a MAVIR Zrt. könnyebben jut olyan áramhoz, amellyel egyensúlyban tarthatja a villamosenergia-rendszert, és könnyebben pótolható az egyes erőművek kiesése miatti villamos áram, és javul a határkeresztező kapacitások kihasználása. A HUPX Zrt. várakozásai szerint az ID bevezetésének köszönhetően csökkennek a hazai villamosenergia-árak, és nő az ellátásbiztonság, likvidebb lesz az árampiac.

Bár előző jelentésünkbe is bekerült, most is ki kell hangsúlyozni, és a piacot tekintve továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy azok a várakozások, melyek szerint a 2016. évben ténylegesen megváltozik a KÁT elszámolási rendszer, nagyon komolyan befolyásolták az ajánlatkéréseket és a versenyeztetést. Ebből kifolyólag a KÁT tartalmú konstrukcióban való szerződés továbbra is inkább kockázatosnak tekinthető a későbbi elszámolási problémák miatt. Emiatt a tény miatt továbbra is jelentős volt a 2016-ra, illetve várhatóan a következő időszakra való tendereztetés során is a KÁT tartalom nélküli szerződéskötés.

 

Tőzsdei trendek

A villamos energia végfelhasználói árakat jelentősen meghatározó tőzsdei jegyzésárakat tekintve, a budapesti tőzsdén, a HUPX-en (Hungarian Power Exchange) az elkövetkező időszakokra vonatkozó határidős jegyzések alapvetően továbbra is a korábban már jelzett több éves mélypont közelében stagnáló tendenciát mutattak, az év végén kismértékű csökkenéssel, tehát továbbra is adottak voltak a kedvező feltételek a következő időszakok energia beszerzési pozícióinak zárásához.

2016. és 2017. évi villamos energia zsinór termék a magyar tőzsdén, forrás: www.hupx.hu

Ugyanezen termékek a német tőzsdén, az EEX-en (European Energy Exchange) az elkövetkező két évre vonatkozó határidős zsinór árak tovább folytatták a harmadik negyedévben megindult folyamatot, és 2015. Q4-ben továbbra is csökkenő tendenciát mutattak és a jegyzések továbbra is több éves mélypontjuk közelében mozognak.

2016. és 2017. évi villamos energia zsinór termék a német tőzsdén, forrás: www.eex.com

Versenypiaci közép- és nagyvállalati szegmens                                                          

A közép- és nagyvállalati versenypiaci szegmensbe a legalább 500 000 kWh éves fogyasztási mennyiséggel bíró cégeket soroljuk. A szféra számára 2015-ben 202 db egyedi ügyfélprojektet bonyolítottunk, mely több mint 678 550 000 kWh mennyiséget jelentett.  A szegmens számára a félév során összesen közel 553 000 000 HUF (6,82%) megtakarítást értünk el.

Versenypiaci kisvállalati szegmens

A kisfogyasztói versenypiaci szegmens (500 000 kWh alatt) számára az elmúlt időszakban is szerveztünk csoportos tendereket, továbbra is a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretein belül. A szegmens számára az év végéig több MEBEK csoportos projektet is lebonyolítottunk, melyekben már közel 70 ügyfél bízta meg cégünket, és ez 16 500 000 kWh-t meghaladó mennyiséget jelentett.  Az első félévben összesen közel 40 000 000 HUF (13,24%) megtakarítást értünk el ezekkel a csoportokkal.

A harmadik negyedévben bevezetett új termékünk, a MEBEK FREE keretein belül – melynek célközönsége a KKV méretű fogyasztók – szervezett csoportos beszerzésekbe összesen már közel 44 000 000 kWh éves fogyasztási mennyiséggel 233 fogyasztó csatlakozott.

Közbeszerzési szegmens

2015. negyedik negyedévében a Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési üzletága a MAGYAR ENERGIA BESZERZÉSI KÖZÖSSÉG keretein belül 5 csoportos és 18 egyedi villamos energia és közvilágítás tárgyú közbeszerzési eljárást zárt le. A szegmens számára összesen 350 GWh villamos energia mennyiség versenyeztettünk 118 ajánlatkérő számára, amely közül 14 felsőoktatási intézmény, 63 önkormányzat és további állami intézmények.

A csoportos eljárások gesztorai: Szent István Egyetem, Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Önkormányzata, Biatorbágy Önkormányzata, Isaszeg Önkormányzata

2015 teljes év során 433 GWh villamos energia és közvilágítás versenyeztetését bonyolítottuk le közbeszerzési eljárásban 7,95 milliárd forint beszerzési értékben.

A jogszabályi változások eredményeképpen megszűnt a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogosultság rendszere, amely helyébe lépett a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók előzetes regisztrációs rendszere, amely tekintetében több kollegánkra megszereztük a jogosultságot.

Sourcing „leg”-ek a versenypiaci szegmensből

2015. első három negyedévében az alábbi „leg”-eket értük el a versenypiaci szegmensben, melyekre büszkék vagyunk:

-        Legnagyobb megtakarítás:

30 284 100 HUF (10,23%)

-        Legnagyobb versenyeztetett mennyiség:

28 900 000 kWh

-        Legnagyobb pályázói létszám egy tenderen:

11 kereskedő

-        Legtöbb ajánlat egy tenderen:

60 ajánlat

-        Leghosszabb aukció:

1 óra 35 perc

Sourcing „leg”-ek a közbeszerzési szegmensből

2015-ben az alábbi „leg”-eket értük el a közbeszerzési szegmensben, melyekre büszkék vagyunk:

-        Legnagyobb megtakarítás:

439 030 000 HUF

-        Legnagyobb versenyeztetett mennyiség:

94 240 000 kWh

-        Legnagyobb pályázói létszám egy eljárásban:

6 kereskedő

-        Legtöbb ajánlat egy eljárásban:

94 ajánlat

-        Leghosszabb árlejtés:

2 óra 40 perc