Keresés űrlap

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog

Sourcing Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sourcing Hungary Kft.) honlapja, az azon található minden szöveges és képi tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Sourcing Hungary Kft. írásos engedélyével lehetséges. A weboldal egyéb tartalma a szolgáltató szellemi alkotása, amelyet tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Információk

Sourcing Hungary Kft. szerverei a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány egyéb információt. Ezen információkat a Sourcing Hungary Kft. kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített formában hasznosítja, szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, pontosságáért, esetleges módosulásáért Sourcing Hungary Kft. felelősséget nem vállal.

A Sourcing Hungary Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

A honlapon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Sourcing Hungary Kft. jóváhagyását a honlap tartalmát illetően. A Sourcing Hungary Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető honlapok tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A személyes adatok és az üzleti titok védelme

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Sourcing Hungary Kft. szolgáltatásaival. A Sourcing Hungary Kft. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szerint kezel. Sourcing Hungary Kft. az olvasók személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A Sourcing Hungary Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

Budapest, 2018. május 1.