Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

EKR KÖTELEZETTSÉG, EKR DÍJAK A HAZAI ENERGIAPIACON

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer  – Jogszabályi háttér

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény  (Ehat tv.) módosításával 2021. január 1. napon életbe lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), mely a törvény 12/A fejezetében a 15. §-ban kapott helyet. A törvényt kiegészíti annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete.

 

Sourcing EKR tájékoztatás – Nagy érdeklődés a Sourcing online tájékoztatókon

 

Az EKR jogszabály kapcsán célunk volt, hogy tájékoztassuk a Felhasználókat az EKR kedvezményeiről és kockázatairól, így a honlapunkon közzé tett tájékoztatón túl összesen 23 online webinariumot tartottuk ahol 619 intézmény és szervezet képviseletében 777 fővel regisztrált. A regisztráltak között volt számos kötelezett, energiaszolgáltató és auditorok is. Nagy örömünkre szolgált, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az előadások után, amelyet igen hasznosnak ítéltek a látogatók.

 

https://www.sourcing.hu/energiahatekonysagi-kotelezettsegi-rendszer-ekr

 

EKR rendelkezések, EKR megállapodások az energiabeszerzési szerződésekben Akár több tíz millió forint értékű hitelesített energiamegtakarítások átruházása ellentételezés nélkül, vagy csekély kedvezményekért

 

Az EKR online tájékoztatóinkon is felhívtuk a Felhasználók figyelmet, hogy mindig részletesen olvassák el a következő évre/évekre kötendő energiakereskedelmi szerződések EKR rendelkezéseit, mert több esetben találkoztunk:

 

  1. hitelesített energiamegtakarítások ellentételezés nélküli átruházásával!
  2. Kereskedői kampány keretében meghirdetett lojalitási bónusz ajánlatban szereplő továbbhárított EKR díjak csökkentésének ellentételezésül olyan Felhasználói kötelezettégvállalással, hogy amennyiben a Felhasználó energiahatékonysági beruházást valósít meg, azt köteles hitelesíttetni, amely a hitelesítés napjának hatályával minden további nyilatkozat és intézkedés nélkül átszáll az energiakereskedőre!! Ráadásul feltétel a következő energia évekre való elköteleződés!
  3. Olyan új díjelemek megjelenésével amelyet nem is szabályoznak a szerződések, nevezetesen portfóliókezelési költséggel!

 

Így  tanácsoljuk, hogy az energiabeszerzések során mindenképpen legyenek tekintettel az EKR díjakra, mivel eltérések jelennek meg az eltérő értelmezésekből adódóan és több tíz millió forint értékű vagyoni értékű jogtól eshetnek el Fentiek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy kérjék szakértői segítséget is az energiabeszerzés támogatására, kötendő energiakereskedelmi szerződések és EKR rendelkezések vizsgálatára!

 

EKR díjak a nem lakossági végfelhasználói számlákonEnergiakereskedők által tovább hárított EKR díjtételek

 

A webinariumokon is hangsúlyoztuk, hogy nemzetközi tapasztalatok alapján a kötelezett energiakereskedők érvényesíthetik az energiaszámlákon az EKR díjakat! Elmúlt hónapok beigazolták, hogy az érvényesítés megkezdődött, hiszen az energiakereskedők többsége már megküldte az EKR díjakkal kapcsolatos tájékoztatókat, EKR díjakra vonatkozó első számlákat, szükség esetén módosították az üzletszabályzatokat, általános szerződési feltételeket.  Az EKR díjak tovább hárításának jogalapját a hatályos általános szerződési feltételek és üzletszabályzatok határozzák meg. Az EKR díjak mértékét az energiakereskedők a kötelezettségnek megfelelően határozzák meg, ugyanakkor a különböző jogi értelmezések alapján az érvényesítés és továbbhárított díjak nem transzparensek, hanem különböző energiakereskedői értelmezések miatt eltérést mutatnak!

 

Mivel a kötelezettség számításának alapját a Kötelezett által a tárgyévet megelőző második év végfelhasználó értékesítési volumen alapján határozza meg a jogszabály, így bizonyos kereskedők az adott évi kötelezettség mértékét a naptári éves kötelezettség alapján, bizonyos kereskedők pedig az adott éves végfelhasználói értékesítési portfolióra vetített két évvel későbbi kötelezettségi mérték alapán  kalkulálnak, így ezen kereskedők a két évvel későbbi kötelezettség százalékos mértékét határozzák meg! Bizonyos kereskedők még visszamenőlegesen is megpróbálják érvényesíteni az EKR díjakat az elmúlt két évre, amikor még az EKR jogszabály hatályban sem volt! Célszerű a kereskedők által alkalmazott EKR díjakra is tekintettel lenni a beszerzések során, hogy esélyegyenlőség mellett történhessenek a beszerzések!

 

Példának okául a 2022. évi villamos energia ellátási időszakra egyes kereskedők 0,1%-os, így 0,18 Ft/kWh díjjal, addig mások pedig a 2024. évi 0,5%-os, így 0,9 Ft/kWh kötelezettség mértékével kalkulálnak!

 

Az alábbi táblázat bemutatja az egyes évek kötelezettségeit és az EKR várható díjelemeit a nem háztartási végfelhasználói számlákban a fent említett kétfajta kalkulációban!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 50.000 Ft/GJ energiahatékonysági járulék összeggel kalkulálva, amelytől a kereskedők  eltérhetnek a teljesített célok függvényében

** Mivel az EKR kötelezettség 10 éves program, ezért a T+2 év kalkuláció esetén az utolsó két évben már nem értelmezhető, hiszen nincs kötelezettség a 2031. és 2032. évekre

 

Fentiekkel kapcsolatban további információk, tanácsadás végett várjuk mielőbbi szíves megkeresésüket!