Keresés űrlap

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖTELEZETTSÉGI RENDSZER (EKR) – TÁJÉKOZTATÓ

   

 ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖTELEZETTSÉGI RENDSZER (EKR) 

 

 

 Akár 20-60% -kal rövidebb megtérülési idő az energiahatékonysági beruházásokra!

 

A beruházás akár 20-80%-a is finanszírozható az  EKR kötelezett energiaszolgáltatókkal!

 

További információ a témában az alábbi linkeken:

Mi az az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR)?

Európa számos országában (Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Írország, Olaszország, UK, stb.) működő EKR célja, hogy energiahatékonysági beruházások valósuljanak meg törvényi kötelezettség által, melynek célja az energiafogyasztások és a CO2 kibocsátások csökkentése. Hazai cél, hogy 2030-ig 337,2 PJ komulált végsőenergia megtakarítás érjünk el. Ennek érdekében  2021 elején lépett életbe az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), amelynek lényege, hogy az energiaszolgáltatók (villamosenergia-, földgáz-  és üzemanyag-kereskedők és egyetemes szolgáltatók) energiamegtakarításra kötelezettek az általuk végfelhasználóknak értékesített energia arányában. Ennek érdekében cél, hogy a végső energiafelhasználóknál (lakosság, vállalatok, intézmények) valósuljanak meg energiafogyasztás csökkentésű célú energiahatékonysági projektek, korszerűsítések, beruházások.  Amennyiben a célok nem teljesülnek jelentős mértékű büntetéssel kell számolni a kötelezetteknek.

 

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer  – Jogszabályi háttér

2021. január 1-ével a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat tv.) módosításával életbe lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR). A rendszer a törvény 12/A fejezetében a 15. §-ban kapott helyet. A törvényt kiegészíti annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete.

 Kötelezettek köre

villamosenergia- és földgáz-kereskedelmi engedélyesek és egyetemes szolgáltatók, valamint a közlekedési célú üzemanyagot értékesítő gazdálkodó szervezetek kötelesek a két évvel korábban értékesített energiamennyiség arányában számolt energiamegtakarítást elérniük a végső felhasználók körében.

 Kedvezményezettek köre

Végső energia felhasználók: Az a természetes személy, vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználásra vásárol energiát (lakosság, vállalatok, állami közintézmények, önkormányzatok és egyéb gazdálkodó és állami szervetek)  

 Kötelezettségek mértéke, avagy milyen mértékű energia megtakarításokat kell elérni?

A kötelezettség mértéke az első években szakaszosan emelkedik, 2024-ben eléri a 0,5%-os maximális mértéket, majd 2028-tól szakaszosan csökkenni kezd. A távhőszolgáltatókra nem terjed ki a kötelezettség.

EKR mint lehetőség és EKR mint kockázat – magas büntetési díjak és rövidebb megtérülési idők

Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetleges büntetés lehetőségének és mértékének  bizonytalansága miatt az energiakereskedők a kockázati felárakat érvényesíthetik az árakban, ami áremelkedést okozhat az energiaárakban, ugyanakkor a végfelhasználóknak számos lehetőséget is jelent, amennyiben kedvezményezetté válik egy végfelhasználó. Amennyiben az EKR keretében az energiahatékonysági projekt elszámolható, úgy jelentős mértékben, akár 20%-60%-kal rövidülhet az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházási projekt megtérülési ideje.

 EGY EKR PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

 1. BÁNYÁSZAT – Energiahatékonysági Projektek feltárása, kiválasztása, kedvezményezetté válás
 2. ELŐKÉSZÜLET – Megtérülési számítások, finanszírozási lehetőségek, ESCO, pályázatok, TAO kedvezmény lehetősége
 3. MEGVALÓSÍTÁS – Kivitelező kiválasztása, tender folyamat, projektmenedzsment, kivitelezés, nyomon követés
 4. PROJEKT TANÚSÍTÁSA – EKR projekt validálása, EKR audit lebonyolítása, certifikátok (tanúsítások) kiállítása  
 5. CERTIFIKÁTOK ÉRTÉKESÍTÉSE – Tanúsítások értékesítése a kötelezettek számára
 6. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG – EKR projekt lejelentése az MEKH felé
 7. ÉVES NYOMONKÖVETÉS – Megtakarítás mérés

A Sourcing Hungary Kft, mint független energiahatékonysági és beszerzési szakértő szervezet

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezetének küldetése a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése ügyfelei számára. Elmúlt 13 évben 4 500 ügyfelünknek 45 milliárd forint megtakarítást értünk el. Független energiahatékonysági szakértőként felelőségünknek érezzük, hogy tájékoztatást biztosítsunk az EKR lehetőségeiről és kockázatairól.

 

Sourcing Green Wave - Energiahatékonysági Szolgáltatások

 

Sourcing, mint független szakértői szervezet az energiahatékonyság különböző dimenzióiban támogatja partnereit szakértői szolgáltatásokkal:

 1. Energia menedzsment szolgáltatások (kapacitás, teljesítmény és RHD optimalizálás)
 2. Energiagazdálkodási szolgáltatások (energetikusi szolgáltatások)
 3. Sourcing OKOS számla szolgáltatás (online számlanyilvántartás, rendszerezés)
 4. Energia Beszerzési szolgáltatások (tender folyamatok, közbeszerzés, eBeszerzés)
 5. Energetikai Szakreferens szolgáltatás
 6. Energiahatékonysági felmérések
 7. Auditok (Nagyvállalati, TAO, EKR)
 8. EKR szolgáltatások
 9. Közintézmények energiahatékonysági feladatai (felmérés, ötéves intézkedési terv, éves jelentés)

Dedikált energiahatékonysági szakértőink – A teljesség igénye nélkül

 

 

 

 

A szolgáltatásaink előnyei, értékei

 

 

 

 

 • Professzionális szolgáltatást vesz igénybe
 • 5-40%-os mérhető megtakarítások, megtakarítási riportok
 • 20- 50 %-kal Rövidebb megtérülési idők
 • 100-500%-os befektetés arányos megtérülések
 • Energiahatékonyág, energiatudatosság
 • Energiafogyasztás csökkentés, optimalizálás

További információk e-mailben: ekr@sourcing.hu