Keresés űrlap

Egykulcsos megoldások egy kézből
Több ezer elektronikus aukció, árlejtés tapasztalata
Szakértőink évtizedes beszerzési tapasztalatai
Sourcing siker garancia
Benchmarking, avagy az információ hatalma
Élmény alapú közbeszerzés
Több mint 3000 ügyfél
Éves szinten 1500 beszerzési projekt
Csoportos energia beszerzések
Mérhető és kézzelfogható megtakarítások
Többszörös befektetett arányos megtérülések (ROI)

Referenciáink

Eredményeink

Beszerzési érték: 490 Mrd Ft
Projektek száma: 9075 db
Ügyfelek száma: >4500
Villamos energia: 11350 GWh
Földgáz energia: 2340 Mio m3
Elért meg- takarítás: 47 Mrd Ft

Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

Tájékoztatás a villamos energia egyetemes szolgáltatásba történtő visszalépésről

 

TÁJÉKOZTATÁS A VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBA TÖRTÉNŐ VISSZALÉPÉSRŐLa

 

 

Valóban egérutat jelent az önkormányzatoknak és intézményeknek az egyetemes szolgáltatás?

Elmúlt napokban a médiában megjelent hírek kapcsán futótűzként terjedt el az információ, miszerint az önkormányzatok tömegesen menekülhetnek vissza az egyetemes szolgáltatás rezsicsökkentett védőernyője alá. Az egérút hátterében sikertelen közbeszerzési eljárásokról, fedezeti összegeken felül érkeztetett magas 60-70 Ft/kWh közötti ajánlatokról és érvénytelenített eljárásokról lehet olvasni. A magas árak mögött elsődlegesen az energiapiaci turbulencia áll, miszerint Európa szerte válság hangulat van a drámai energiaárak miatt, hiszen tavasztól kezdve az energiaárak napról napra folyamatosan emelkedtek, amelynek köszönhetően az éves szerződhető villamos és földgáz energia árak háromszorosára emelkedtek. http://www.sourcing.hu/aktualis/energiapiaci_turbulencia Több intézményi felhasználó számolt be érvénytelen vagy visszavont energiakereskedői ajánlatokról, sikertelen közbeszerzésekről, ami már a következő éves ellátást is veszélyeztetheti. Fontosnak tartottuk, hogy felelős piacvezető energiabeszerzési és energiahatékonysági szakértőkén tájékoztatást biztosítsunk a témában, eloszlatva a tévhiteket és pontosítva a hírek túlfűtöttségét!        

KAPCSOLÓDÓ HÍREK A HAZAI MÉDIÁBÓL

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211108/itt-a-nagy-hir-az-elszallo-aramarak-miatt-bemenekulnek-a-magyar-onkormanyzatok-a-rezsicsokkentes-ernyoje-ala-509440

https://444.hu/2021/11/07/kaposvar-bekescsaba-es-berettyoujfalu-onkormanyzata-sem-tudott-aramot-venni-a-jovo-evre-annyira-elszalltak-az-energiaarak

https://orszagszerte.atlatszo.hu/sorra-hiusulnak-meg-az-onkormanyzatok-aramvasarlasi-kozbeszerzesei/

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/onkormanyzatok-atlatszo-aramszolgaltato-aramar-felsmann-balazs-energiatorveny-egyetemes-szolgaltatas-rezsicsokkentes.739840.html

https://hvg.hu/gazdasag/20211108_onkormanyzatok_dragulo_aram_rezsicsokkentes_egyetemes_szolgaltatasi_kor

https://orszagszerte.atlatszo.hu/sorra-hiusulnak-meg-az-onkormanyzatok-aramvasarlasi-kozbeszerzesei/

Valóban jogosultak az egyetemes szolgáltatásra az önkormányzatok és az intézményeik?

A megjelent hírekkel kapcsolatosan fontos információ, hogy a külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye, az önkormányzatok, közfeladatot ellátó intézményeik és egyházak alanyi jogon nem jogosultak az egyetemes szolgáltatásra. A hazai jogszabályok alapján egyetemes szolgáltatásra a lakossági felhasználók és a 3x63 Ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű egyéb felhasználók jogosultak.  Az érintett önkormányzatok és intézmények a hatályos jogszabály szerint az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosultak az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, amelyet a szakmai zsargon szintén egyetemes szolgáltatásnak nevez, mivel a szerződésekre az egyetemes szolgáltatásra érvényes feltételek vonatkoznak, miszerint pl. ellehetetlenülés esetén végső menedékes ellátás, határozatlan időtartamú szerződés, 30 napos felmondási lehetőség és a felhasználók kilépési korlátozásainak tiltása, mind a szerződés felmondása, mind versenytilalom tekintetében. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a mindenkori árszabások tekintetében külön díjszabások jelennek meg a lakossági és a nem lakossági felhasználók számára:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100004.nfm

A rezsicsökkentés nem érvényes az intézményi, nem lakossági felhasználókra

Fontos információ, hogy az önkormányzati és intézményi körre az egyetemes szolgáltatás védett burka és a rezsicsökkentés sem vonatkozik, mivel a lakossági rezsicsökkentés limitált energiaáraival ellentétben az intézményi egyetemes szolgáltatói árak jellemzően éves szinten frissülnek lekövetve a szabadpiaci árak változását, ahogy 2020. január elsején is átlagosan 14,5%-kal emelkedtek, amikor a szabadpiaci árak év/év alapon mérsékelt 5%-os csökkenést mutattak. Hasonlóan korábban, 2019. januárban átlagosan 17,5%-kal emelkedtek az egyetemes szolgáltatói árak, amíg a piaci árakban egy év alatt 25%-os áremelkedés volt tapasztalható

https://www.sourcing.hu/aktualis/2020_januar_1tol_valtoztak_villamos_energia_egyetemes_szolgaltatoi_arak 

Ennek szellemében nem érvényes a hírekben megjelent védőernyő, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján várhatóan a jelenlegi nem lakossági egyetemes szolgáltatói árak is jelentős mértékben fognak emelkedni, lekövetve a piaci árakat!

Számos önkormányzati intézmény távmért fogyasztással rendelkezik, számukra az egyetemes szolgáltatói árképzésben az A3 közintézményi árszabásban szereplő díjak érvényesek differenciált díjszabásban csúcsidőszak és völgyidőszak bontásban, közvilágítás tekintetében az A2 árszabás az irányadó, addig a profilos fogyasztású intézményekre az A1 árszabás vonatkozik.  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100004.nfm

Egyetemes szolgáltati árak vs. szabadpiaci árak

Fontos, hogy nem a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakhoz hasonlítjuk a szabadpiacon szerződhető következő évi árakat. Ahhoz, hogy almát almához hasonlítsunk a jelenleg szerződhető 2022. évre vonatkozó szabadpiaci árakat a januártól a 2022. évre érvényes egyetemes szolgáltatói árakhoz szükséges hasonlítani, mivel jelenleg az érintett önkormányzati és intézményi felhasználói kör szabadpiaci szerződései legalább 2021 végéig hatályosak, hacsak szerencsésen korábbra hozott beszerzésekkel nem kötöttek hosszabb távú szabadpiaci energiakereskedelmi szerződéseket.  A 2022. január elsejétől érvényes árak viszont még nem ismeretesek, ugyanakkor tapasztalatok szerint az ESZ árak mindig lekövették a piaci árváltozásokat, kérdés január elsejétől milyen mértékű áremelés várható?  

A jelenleg egyetemes szolgáltatói árak a kisfogyasztói szegmensben (3x63 Amper alatti nem távmért profilos elszámolású) az A1-es árszabásban a négy egyetemes szolgáltatónál 30,4-31,02 Ft/kWh közötti sávban tartózkodnak,  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100004.nfm, addig az idősoros fogyasztók esetében A3 közintézményi árszabásban az intézményi felhasználói körre jellemző 80-20%-os csúcs-völgy időszakos fogyasztással számolva egyetemes szolgáltatási terület függvényében 32,8 és 39,8 Ft/kWh közötti díjak jellenek meg.  Január elsejétől ugyanakkor az intézményi egyetemes szolgáltatói árakba is megjelenhet a szabadpiacon tapasztalható több, mint 100%-os áremelkedés, ami már 60 Ft/kWh feletti árakat jelenthet, még mérsékelt 50%-os egyetemes szolgáltatói áremelési forgatókönyv esetén is 45-60 Ft/kWh jelenhet meg, ami magasabb a szabadpiacon elérhető áraknál, ugyanakkor ha szabadpiacon hosszabb távú 2-3 éves szerződést kötnek a felhasználók, akkor a későbbi időszakok alacsonyabb tőzsdei árazása miatt 40 Ft/kWh alatti árszint is elérhető. Jelenleg a szabadpiacon szerződhető piaci árak 2022. évre 44-52 Ft/kWh körül mozognak, addig a 2023-2024 évi árak 32-40 Ft/kWh körül alakultak. Az egyetemes szolgáltatókkal történő szerződéskötés előnye, hogy határozatlan időtartamú szerződés keretében történő vételezés mellett „gyorsan elhagyható” és egy közbeszerzési eljárással akár energiaév közepén is kiléphetnek a szabadpiacra a felhasználók, amennyiben az gazdaságilag előnyösebb.

Konklúzióként kijelenthetjük, hogy az egyetemes szolgáltatói árak versenyképessége kizárólag abban az esetben marad meg, ha 2022. január elsejétől a korábbi gyakorlattal ellentétben nem emelkednek a díjszabások, amire ilyen turbulens piacon és magas árkörnyezetben kevés esély van.

A médiában megjelent drámaian magas energiaárak háttere

A hírekben szereplő drámaian magas energiaárak hátterében a piaci árak október közepén lévő csúcsának időpontjában vezényelt közbeszerzési eljárások szerencsétlen időzítései és több esetben az energiapiaci ismeretek nélkül kiírt szakmaiatlan hibás közbeszerzési eljárások is szerepet játszottak, ahol a kereskedők extra kockázati felárat kényszerültek érvényesíteni a kiírt feltételek alapján, avagy elvetették az eljáráson való elindulást a magas kockázati tényezők okán. A médiában közölt magas energiaárakhoz képest jelentősen alacsonyabb árak voltak elérhetők a szabadpiacon.

Intézmények egyetemes szolgáltatókkal történő szerződéskötés lehetőségei és a közbeszerzési törvény korlátai

Fontos, hogy egyetemes szolgáltatókkal kötendő szerződéskötés esetén a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérők nem mentesülnek a közbeszerzési kötelezettség alól, amennyiben a beszerzés becsült értéke meghaladja a közbeszerzési nettó 15 millió forintos nemzeti értékhatárt! Mivel az egyetemes szolgáltatókkal kötendő szerződések határozatlan időtartamúak, ezért 48 havi ellenértéket kell figyelembe venni a becsült érték számításnál, ennek megfelelően már éves nettó 3,75 millió forint feletti becsült villamosenergia költség esetében is már közbeszerzési eljárást kell kiírni.

A nemzeti értékhatár alól a Kbt. nem nyújt kivételi lehetőséget, még abban az esetben sem, ha egy adott felhasználási helyen jelenleg mindössze egy egyetemes szolgáltató rendelkezik ilyen típusú engedéllyel.

A villamos energia becsült értékszámításánál a jelenlegi egyetemes szolgáltatói árakkal számolva a közbeszerzési mennyiségi értékhatár éves szinten ca. 100-125e kWh mennyiségi limitet jelent szerződőnkként. Amennyiben az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó közfeladatot ellátó önkormányzati intézmények, önállóan kötnek szerződést, ebben az esetben intézményeként értendő a mennyiségi és értékhatár, hacsak az önkormányzatok rendeletei, belső (közbeszerzési) szabályzatai ettől eltérően nem rendelkezik. (pl. együttes fellépés, egybeszámítási kötelezettség).

Mely intézmények nem jogosoltak egyetemes szolgáltati árakra?

Lényeges kiemelni azonban, hogy az önkormányzatokhoz tartozó intézmények közül a törvény értelmében a kizárólag a közfeladatot ellátó intézmények válnak jogosulttá, azonban az önkormányzatok számos olyan intézménnyel is rendelkeznek, melyeket ezen jogosultság nem érint, így ők a nemzeti közbeszerzési értékhatár alatt is versenypiacon, egyedi beszerzés keretében tudnak vételezni, nem vonatkoznak rájuk a fentiek szerinti egyetemes szolgáltatási árképzési szabályok. Ilyen intézménynek minősülnek pl. a sportközpontokat, uszodákat, stadionokat, piacokat - csarnokokat, galériákat, parkolókat üzemeltető intézmények, önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-k, bérházak és szolgálati lakások.