Keresés űrlap

Jelenlegi hely

Paks város és intézményei - Villamos energia közbeszerzés

Társaságunk az elmúlt időszakban több önkormányzatnak és városi intézményeknek bonyolított le sikeres közbeszerzési eljárást, ahol minden esetben alkalmaztuk a versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést. A szabadpiacon elérhető villamos energia árak indokolttá tették az egyetemes szolgáltatás elhagyását, hiszen jelentős megtakarítás érhető el mind intézményi energia beszerzésben, mind a közvilágítás esetében.

A versenyszférás tendereztetések mellett, több közbeszerzési eljárást is sikerrel zártunk novemberi hónapban.  Az elmúlt időszakban több városi önkormányzat (Ajka, Balatonkenese, Dabas, Eger, Kenderes, Mezőkovácsháza, Pécsvárad, Pétervására, Várpalota) szabad piacra lépését támogattuk jelentős megtakarításokat realizálva. Az egyik kiemelkedő siker Paks Városa, ahol novemberi hónapban a elektronikus árlejtés keretében szervezetük  a város 2011. évi villamos energia beszerzését. Az elektronikus árlejtésben óriási presztizs küzdelem alakult ki, amelynek eredményeképpen az aktuális szolgáltatói árakhoz képest közvilágítás esetén 21,83%-os, addig az intézményi energia ellátás tekintetében 26,05%-os megtakarítást értünk el! A két eljárásban elért megtakarítás éves szinten meghaladja a 13 millió forintot. Az eljárás nyertese az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. lett.

Tények, eredmények

 •  Éves fogyasztás: ca. 1,4+1,4 millió kWh
 • Beszerzési érték: 55 millió Ft.
 • Elért megtakarítás az aktuális árhoz képest: 13,0 millió Ft
 • Intézmények száma: 17
 • Fogyasztási helyek száma: 87+86
 • Pályázók száma: 4 kereskedő társaság
 • Projekt időtartama: 3 hónap
 • Pénznem: HUF

Háttér

A villamos energiaárak az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek, ami az állami szervezetek számára jelentős megtakarítást hordoz a szabad piacra lépéssel. A villamos energia árakat, mint tőzsdei termék árait a piaci mozgások, kereslet-kínálati tényezők határozzák meg. A korábbi évben lezajlott recesszió, termelés csökkenés hatására az árak folyamatosan csökkentek A mélypont kitűnő lehetőség a fogyasztóknak, hogy az egyetemes szolgáltatásban érvényes feltételek mellett alacsonyabb árakat érjenek el a szabad piacon. A piacra lépés értékhatártól függően közbeszerzés köteles, amelytől bizonyos fogyasztók mentességet élvezhetnek. A piacra lépést célszerű megfelelő tapasztalattal rendelkező tanácsadóra bízni, hiszen egy rossz feltétel rendszer, vagy egy rossz időzítés jelentősen magasabb költségeket generálhat.

Előzmény

A szabadpiacon elérhető villamos energia árak indokolttá tették az egyetemes szolgáltatás elhagyását, hiszen előzetes árinformációk szerint jelentős megtakarítás volt prognosztizálható, ami jelen gazdasági körülmények kiemelt jelentőséggel bírt. Ennek megfelelően Paks Város Önkormányzata megkezdte a villamos energia beszerzési projekt előkészítését. Az energiapiaci beszerzésben korábbi tapasztalatok nem voltak, így a téma specialitása és egyedisége miatt a döntéshozók külső szakértő bevonása mellett döntöttek, aki támogatást nyújt a közbeszerzési eljárás lebonyolításában. A kiválasztásnál cél volt, hogy megfelelő referenciával és tapasztalattal rendelkező tanácsadó kerüljön kiválasztásra, így került társaságunkra a választás.

Figyelem! Az energia beszerzések jelentős értéket képviselnek és egyedi speciális szaktudást igényelnek, így nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő szakértő kiválasztására! Semmi esetre se bízzák a szerződött közbeszerzési tanácsadóra, ügyvédi irodára, jogász csapatra, energia tanácsadókra. Az energia beszerzést bízza megfelelő iparági tapasztalattal rendelkező profi energia beszerzőkre, ne rizikózzon!  Ez elmúlt időszakban a legnagyobb közbeszerzési irodák és saját hatáskörben kiírt számos eljárást is érvénytelenítettek, aminek eredményeképpen határidő hiányában a szervezetek a korábbi szolgáltatónál maradtak áteső un. beragadt státuszban! Számos esetben ez éves szinten több tízmillió forintos veszteséget okozott a Fogyasztóknak!

Küldetés, célok

Az adatok gyűjtését, elemzését követően a fogyasztóval meghatároztuk a projekt ütemtervét és kitűztük a célokat, elvár siker kritériumokat:

 • A jelenlegi szolgáltató biztosított ellátási feltételekhez képest egy kedvezőbb pozíció elérése
 • Az érintett összes intézmény bekapcsolása
 • Ármegtakarítás elérése kedvező háttérkondíciók mellett
 • Legalább 3 kereskedő bekapcsolása az eljárásba
 • Közbeszerzés keretében elektronikus árlejtés lebonyolítása

Beszerzést előkészítő műszaki, szakértői támogatás

A fogyasztói igények figyelembe vételével társaságunk szakértői a bevált gyakorlat alapján összeállították feltételrendszert és elkészítették a pályázati dokumentációt, amelynek része volt egy műszaki dokumentáció, ami a fogyasztási adatokat, jellemzőket tartalmazta. Ezen szakaszban társaságunk elkészítette az energia kereskedelmi szerződés tervezetét, ami az új szabályzások szerint elengedhetetlen feltétele az eljárásoknak. A nagyobb figyelem érdekében két eljárásra bontottuk a beszerzést (Intézmények, Közvilágítás).

Közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása

Társaságunk szakemberei támogatták a határozati előkészítéseket, személyesen vettek részt a testületi gyűléseken, ahol az eljárás egyes munkafázisairól tartottak tájékoztatást, válaszolták meg a kérdéseket és támogatták a döntéshozatalt. A közbeszerzési eljárás összes munkafázisát szervezetünk támogatta. Az eljárásban a versenyszférában is népszerű elektronikus árlejtés is helyet kapott, ennek szellemében készítettük el a pályázati dokumentációt, hiszen az árlejtés alkalmazása más szemléletet igényel. A pályázati dokumentációt 4 pályázó vásárolta és nyújtott be ajánlatot.

Elektronikus árlejtés –  A siker záloga a versenyeztetésben

A Sourcing Hungary gyakorlatának megfelelően az elektronikus árlejtés is helyet kapott az eljárásba, ezzel biztosítva a legjobb eredményeket.  Az árlejtést megelőzően a kereskedők megkapták a bejelentkezéshez szükséges felhasználói jogosultságokat és oktatást, amelynek keretében egy próba aukción vettek részt. A felkészülést követően az előre meghatározott időpontban az elektronikus aukció 1 órás időtartamra lett kiírva automatikus meghosszabbítási lehetőséggel (amennyiben a vége előtt 5 perccel érkezik licit, az aukció automatikusan hosszabbodik). A valós időtartamú ajánlatkérés során a 4 pályázó a két eljárásban összesen 91 ajánlatot tett, így a tender többszöri meghosszabbítást követően 110 perc alatt zárult le. A nyertes ajánlatot az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. tette. Az elektronikus árlejtésben óriási presztizs küzdelem alakult ki, amelynek eredményeképpen az aktuális szolgáltatói árakhoz képest közvilágítás esetén 21,83%-os, addig az intézményi energia ellátás tekintetében 26,05%-os megtakarítást értünk el. A két eljárásban elért megtakarítás éves szinten meghaladja a 13 millió forintot.

 

 

Szerződéskötési és szerződés felmondási folyamatok

A tender lezárását és eredményhirdetést követően támogatásunkkal Ajánlatkérő megkötötte a kereskedelmi szerződést, amelyet követően 2011. január elsejétől megkezdődhet a vételezés a kedvezőbb feltételekkel. Az eljárást követően társaságunk segítségével felmondásra kerültek az aktuális szerződések is, ami feltétele volt a kereskedőváltásnak.

 

További információkkal kapcsolatban keressen bennünket!